Styret

Navn

Rolle

Telefon

E-post

.

Kari Helberg Roligheten

Leder

90808914

Irene Thorsrud Eik

Sekretær

97189284

Hanne Wilhelmine Arnheim

Kasserer

92019135

Turid Kvalvåg

Styremedlem

41613554

Gunnlaug Ribe

Styremedlem

98247904

Britt Hagmann Arnesen

Varamedlem

97798031

Adele Rabbe

Varamedlem

99498847

Valgkomiteen

Marit Onsøyen Bjercke

Valgkomitemedlem

99309945

Anne Bekk Weltzien

Valgkomitemedlem

92851761