Bli medlem

Slik blir du medlem av Norske Filtmakere

Du kan sende inn dine filtarbeider til faglig og kunstnerisk vurdering. Ved godkjenning blir du medlem av Norske Filtmakere.

Medlemsfordeler

 • Høye faglige og kunstneriske juryeringskrav gir kompetansebevis.
 • Mulighet for å delta på lagets utstillinger.
 • Mulighet for å delta på lagets møter og seminar.
 • Informasjon om internasjonale aktiviteter.
 • Økte rabattfordeler på ull.

Juryeringsoppgaver for medlemsopptak

Det skal sendes inn 5 arbeider der du viser bredden i dine filtekunnskaper. Disse vurderes av en fagjury der det legges vekt på form, farge, kreativitet og håndverksmessig kvalitet. Ikke kursarbeider!

To av arbeidene skal være bundet til enten

 1. Ett flatt, våtfiltet produkt der kantene vises.
  1. Det legges vekt på at ulla er jevnt lagt opp og passe tykt til formålet.
  2. Riktig ullvalg og gjennomarbeidede kanter (styrt form – dvs. at kandidaten viser at formen er bestemt i utgangspunktet.)
  3. Kantene skal være jevne og fine.
 2. En hul, våtfiltet form uten søm.
  1. Hul form er alle arbeider som er filtet rundt en mal.
  2. Man legger vekt på at ulla er jevnt lagt opp.
  3. Det må være riktig ullvalg til formålet som produktet skal brukes til.
  4. Arbeidet må være gjennomfiltet.
  5. Formen må tjene formålet – f.eks. hatten må kunne brukes, tøflene må passe i formen.
  6. Form og farge må harmonere.
 3. Et kompakt produkt uten søm med ull som eneste materiale.
  1. Kompakt filt skal vise at kandidaten kan modellere i ull.
  2. Riktig ullvalg til produktet.
  3. Riktig proporsjonert.
  4. Produktet skal vare massiv ull, ingen kjerne av annet materiale.
  5. Produktet skal være uten søm.

Kandidaten må vise at han/hun mestrer 2 av disse tre teknikkene!

Tre frie arbeider

 • Her skal kandidaten vise sin personlige egenart og spennvidde i form og fargekombinasjon.
 • I disse arbeidene forventes det at kandidaten viser sine sterkeste sider.
 • På alle oppgavene må kandidaten vise kreativitet, personlig egenart og innsikt i form og farge.
 • I minst tre av de til sammen fem innsendte produktene må kandidaten vise ferdigheter i våtfilting.

Fyll ut to eksemplarer av skjemaet som gir en kort beskrivelse av produktene. Husk å fylle ut kontaktskjemaet.

 • 1 (ett) produktskjema som legges sammen med kontaktskjema og kopi av kvitteringen i lukket konvolutt og
 • 1 (ett) produktskjema uten navn som legges sammen med produktene

Viktig: Ingen av produktene må være merket med navn og adresse, dette fordi juryeringen skal foregå anonymt. Produkter med navn blir ikke vurdert.

Juryen legger stor vekt på at det er

 • Håndverksmessig vel utført.
 • Ditt eget design og ikke kopier av andres.
 • Godt utført m.h.t. komposisjon, form og farge.
 • Vist god innsikt i ullkvaliteter og valgt ullkvalitet som passer til produktet.
 • Vist bredde i filting og kunnskap.
 • En viss størrelse på arbeidene, eks. hul form, minst på størrelse med hatt, flatt arbeid minimum 50x50cm.,

Søkes det om opptak flere ganger, skal alle arbeidene være nye ved ny søknad. Juryen har taushetsplikt, vurderingen forblir en sak mellom kandidat og jury.

Juryens avgjørelse kan ikke påklages.

Blir søknaden ikke godkjent første gang, oppfordres kandidaten til å søke på nytt påfølgende år.  Andre gangs søknad er da fritatt for juryeringsavgift.

Påmelding

Søknadsfrist: 1. februar

Ved påmelding betales kr. 800,- til:
NORSKE FILTMAKERE
Hanne W. Arnheim
5237 Rådal
Bankkonto: 4465.21.24493

Arbeidene og kopi av kvittering sendes til

Marit Onsøyen Bjercke
Montebelloveien 10b
0379 Oslo

Last ned skjema for produktbeskrivelse her: Produktskjema