Historikk

Norske Filtmakere er en forening for profesjonelle filtmakere.
Her kan du lese litt om historien til laget:

Historien til Norske Filtmakere er full av merkesteiner, fargerike møter og faglig innhold. Det begynte i realiteten i 1990 etter at noen av de få filtmakerne som den gang fantes i Norge, hadde vært på et internasjonalt filtsymposium som ble arrangert i Århus. På ferja hjem ble mulighetene for å starte en norsk forening luftet, men det kom ikke til noen konklusjon der og da.

Først etter et internasjonalt treff i Lenzen i Tyskland hvor blant annet May Jacobsen Hvistendahl deltok, ble det første initiativet til en samling tatt. Hun inviterte noen utenlandske filtmakere til å stille ut sine arbeid i Norge. Dette vokste fort til det første norske seminaret på Hamar i 1993 med Jeanette Appleton, England, Jorie Johnson, USA/Japan og Lene Nielsen, Danmark som kursledere og foredragsholdere. 36 norske filtere fra hele landet deltok. Det var stemning for å danne en egen norsk forening! Interimstyret bestående av Kirsten Julie Smådahl, Karen Blom Kleiberg, Ann-Heidi Nybrått og May Jacobsen (Torve) Hvistendahl (leder) jobbet i ett år med å lage forslag til vedtekter. Konstitueringen av foreningen Norske Filtmakere foregikk i Håndverkerens Hus i Oslo senere på året i 1993.

Norske Filtmakere har levd opp til sine vedtekter ved stort sett å ha arrangert ett større seminar og/eller medlemsutstilling hvert år siden da. Norske Filtmakere over hele landet har i høy grad vært med på å utvikle dette gamle håndverket til et tekstilhåndverk for vår tid, hvor både kunstnere, lærere, terapeuter og håndverkere har tatt i bruk tovingen som uttrykksmiddel.

Vårt største mål fra starten av, har vært å fremme kvalitet og utvikling, samtidig som vi ville gi hverandre et faglig miljø å jobbe ut i fra og å bli inspirert av. Norske filtmakere ønsker også å ha god kontakt med likesinnede i andre land. Mange av de norske filtmakerne har vært invitert til å holde kurs og foredrag både hjemme og utenlands. Dette har skapt god kontakt til utenlandske filtemiljøer og ny inspirasjon og viten er tatt med hjem.